Scroll to top

ODCINEK 18

Jak Ignacy został lokomotywą – czyli zasada zachowania pędu

Przemek siedzący na deskorolce łapie piłkę wyrzuconą przez Ignacego i odjeżdża do tyłu. Jest to przykład zderzenia niesprężystego, w którym możemy wykorzystać zasadę zachowania pędu. Jak początkowe masy i prędkości obiektów wpływają na końcowy wynik po zderzeniu? Przekonajcie się sami!

ODCINEK 17

Bywało lepiej – czyli badanie siły dośrodkowej

Przemek i Ignacy biegnąc po bieżni, doświadczają siły dośrodkowej i postanawiają ją dokładniej zbadać. Przypomnijmy sobie, że siła ta obliczana jest wzorem Fd=(m*v^2)/r. W przeprowadzonych doświadczeniach będziemy badać siłę w zależności od masy, szybkości i promienia okręgu. Na koniec krótkie zadanie domowe z wirującym Przemkiem!

ODCINEK 16

Jak Wojciech Mann w "Szansie na sukces" – czyli badanie współczynnika tarcia kinetycznego II

W dzisiejszym odcinku Ignacy i Przemek zmierzą siłę z jaką trzeba działać na przedmiot, by przesunąć go po stole. Zastanowimy się, od czego zależy ta siła i jak z uzyskanych wyników wyznaczyć współczynnik tarcia kinetycznego.

Zadanie dla ambitnych: Zastanówcie się, dlaczego siła początkowo rośnie, następnie odrobinę maleje, a w trakcie ruchu przedmiotu widzimy jej stabilizację?

ODCINEK 15

Jest przyjemnie, słoneczko świeci - czyli badanie współczynnika tarcia kinetycznego

Z siłą tarcia mamy do czynienia w wielu sytuacjach z życia codziennego. Tak jest np. gdy Ignacy ciągnie sanki z Przemkiem. W dzisiejszym odcinku obaj pokażą wam, że wyznaczenie przyspieszenia układu mas (zarówno na torze poziomym, jak i na równi pochyłej) może posłużyć do wyznaczenia współczynnika tarcia kinetycznego pomiędzy wózkiem a torem. Zastanówcie się, od czego zależy, a od czego nie zależy współczynnik tarcia kinetycznego?

ODCINEK 14

Masa nam wisi, ale fizyka już nie – czyli przyspieszenie układu mas

Ponownie zajmiemy się przyspieszeniem układu dwóch mas. Tym razem tylko jedna z mas będzie wisiała. Druga będzie poruszała się po torze poziomym. Następnie z toru poziomego zrobimy równię pochyłą i ponownie wykonamy serię doświadczeń. Czy i jak zmiana mas wpływa na ruch układu? Przekonajcie się o tym oglądając nasze dzisiejsze doświadczenia.

ODCINEK 13

Ciało niekomfortowo przerzucone przez bloczek – przyspieszenie pionowe układu mas

Tym razem Ignacy i Przemek zajmują się przyspieszeniem pionowym układu mas. Wykorzystają do tego dwie masy, linkę, bloczek oraz odpowiedni sprzęt pomiarowy. Jak zmiana mas wpłynie na przyspieszenie układu? O tym w dzisiejszym odcinku! Pod koniec zadanie domowe…

ODCINEK 12

Kąt zsuwania Przemka czyli współczynnik tarcia statycznego na równi pochyłej II

Kontynuujemy temat współczynnika tarcia statycznego. Tym razem omówimy to zagadnienie w sposób bardziej teoretyczny. Zastanowimy się, jakie siły działają na ciało na równi pochyłej i od czego zależy współczynnik tarcia statycznego?

ODCINEK 11

"T" jak teściowa - czyli współczynnik tarcia statycznego na równi pochyłej

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się siłą tarcia statycznego, czyli siłą tarcia, jaka działa na spoczywające ciało. W doświadczeniu wykorzystamy równię pochyłą i zbadamy, czy maksymalna siła tarcia statycznego będzie zależała od rodzaju powierzchni trących (współczynnika tarcia statycznego), kąta nachylenia równi oraz masy obiektu. Czy aby na pewno siła ta zależy od wszystkich tych wielkości? Przekonajcie się sami!

ODCINEK 10

Ciało niebieskie na ciało czerwone czyli wzajemność oddziaływań

III zasada dynamiki Newtona mówi nam, że oddziaływania ciał są zawsze wzajemne oraz że siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. Udowodnimy to w tym odcinku. Zapraszamy do oglądania!

ODCINEK 9

Siła, dużo masy i przyspieszenie - II zasada dynamiki Newtona

Tym razem skupimy się na dynamice – a konkretnie na II zasadzie dynamiki Newtona. Mówi ona o tym, że jeżeli na ciało działa pewna niezerowa siła wypadkowa, to ciało porusza się z przyspieszeniem proporcjonalnym do działającej na nie siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała. Jak doświadczalnie wykazać słuszność tej zasady? O tym dowiecie się oglądając ten odcinek.

ODCINEK 8

Armatka na wysokości - badanie rzutu ukośnego z wieży

Ponownie zajmiemy się rzutem ukośnym. Tym razem rzut nie nastąpi z poziomu zero, a z pewnej wysokości h. Jak ta zmiana wpłynie na końcową szybkość obiektu? Jak zmieni się zasięg rzutu i dla jakiego kąta będzie największy? O tym w dzisiejszym odcinku.

ODCINEK 7

Oby Tomasz Majewski nie zobaczył tego odcinka czyli - badanie rzutu ukośnego

Dzisiaj zbadamy rzut ukośny, czyli pokażemy co dzieje się z ciałem rzuconym pod pewnym kątem do poziomu. Rzut ten możemy traktować jako złożenie rzutu pionowego w górę oraz ruchu jednostajnego prostoliniowego w poziomie. Jeśli zastanawiacie się, od czego zależy zasięg rzutu ukośnego i jak można go wyznaczyć – zapraszamy do oglądania!

ODCINEK 6

Niczego nie policzymy? - czyli badanie zasięgu rzutu poziomego

W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się rzutem poziomym. Dziś ponownie wrócimy do tego zagadnienia, ale tym razem zastanowimy się, jaki jest związek szybkości początkowej z zasięgiem tego rzutu. Przeprowadzimy kolejne doświadczenia i porównamy ich rezultaty z wynikami obliczeń teoretycznych.

ODCINEK 5

Prosty chłopak na proste przykłady - czas trwania rzutu poziomego

Porównamy spadek swobodny z rzutem poziomym. Ze spadkiem swobodnym mamy do czynienia, gdy puszczamy ciało swobodnie (bez szybkości początkowej). Natomiast w rzucie poziomym nadajemy ciału początkową prędkość w kierunku poziomym. Co łączy te dwie, z pozoru różne sytuacje?

ODCINEK 4

Lepsze krągłości czyli badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego

Tym razem zajmiemy się badaniem ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Jest to ruch, w którym ciało porusza się po linii prostej z przyspieszeniem o stałej wartości. Zademonstrujemy dwa doświadczenia, a wyniki pomiarowe przedstawimy na odpowiednich  wykresach. Pamiętajcie, że w ruchu jednostajnym bez szybkości początkowej drogę możemy obliczyć ze wzoru: s=(at^2)/2, a szybkość końcową z równania v=at

ODCINEK 3

"Nie ma co gadać - badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego"

W tym odcinku skupimy się na badaniu ruchu jednostajnego prostoliniowego, czyli ruchu w którym ciało porusza się ze stałą szybkością po linii prostej. Pokażemy kolejne doświadczenia, a rezultaty przedstawimy na odpowiednich wykresach. Zastanówcie się, dlaczego w życiu codziennym tak rzadko mamy do czynienia z ruchem jednostajnym prostoliniowym.

ODCINEK 2

Ja tylko ładnie wyglądam czyli spadek swobodny - badanie grawitacyjnego przyspieszenia ziemskiego

Dzisiaj ponownie zajmiemy się badaniem spadku swobodnego. Odpowiemy na pytanie, dlaczego piórko spada dłużej niż moneta oraz czy tak jest zawsze? Następnie w dwóch niezależnych doświadczeniach wyznaczymy wartość grawitacyjnego przyspieszenia ziemskiego. Porównajcie nasze rezultaty z wynikiem z poprzedniego odcinka.

ODCINEK 1

Dlaczego jabłko rąbnie nas w głowę - czyli spadek swobodny - badanie grawitacyjnego przyspieszenia ziemskiego

W ruchu jednostajnie przyspieszonym bez szybkości początkowej drogę możemy obliczyć ze wzoru s=(at^2)/2
Ten prosty wzór wystarczy do wyznaczenia wartości przyspieszenia kulki. Zastanówcie się, jak tego dokonać.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.